Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng Angisoft

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANGISOFTGIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG    Phần mềm quản lý bán hàng Angisoft dùng cho Quản lý công nợ, quản lý khách hàng, theo dõi hàng tồn kho, công nợ 2 chiều… Là công cụ ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào công tác quản lý […]