Phần mềm quản lý bán hàng Angisoft

5.000.000 

Phần mềm quản lý bán hàng Angisoft dùng cho Quản lý công nợ, quản lý khách hàng, theo dõi hàng tồn kho, công nợ 2 chiều… là công cụ ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào công tác quản lý cửa hàng, doanh nghiệp như: quản lý kho, hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên. Khái quát hóa nghiệp vụ bán hàng, có thể đáp ứng được yêu cầu của nhiều mô hình khác nhau.

Mã: BH Danh mục:

Mô tả

– Giúp việc nhập – xuất và kiểm kê hàng hóa nhanh chóng, chính xác.

– Giao diện thân thiện đối với người sử dụng.

– Tự động hóa quy trình quản lý hàng hóa, vật tư giảm chi phí nhân công, tăng độ chính xác của các đơn hàng.

– Quản lý Đơn hàng bán:

– Tình trạng xét duyệt.

Phần mềm quản lý bán hàng

– Tình trạng giao hàng.Tình trạng công nợ.

– Dành sẵn hàng (Giữ hàng cho đơn hàng).

– Tạo tự động Yêu cầu mua hàng/Đơn hàng mua/Lệnh sản xuất từ Đơn hàng bán.

– Phần mềm quản lý bán hàng Angisoft cho phép Quản lý kế hoạch kinh doanh:

– Kế hoạch kinh doanh tổng thể.

– Phân bổ kế hoạch theo phòng kinh doanh.

– Phân bổ kế hoạch theo nhân viên kinh doanh.

– Kế hoạch theo ngành hàng, nhóm hàng, mặt hàng.

– Kế hoạch theo khách hàng, nhóm khách hàng, tỉnh, khu vực.

– Ghi nhận các nghiệp vụ từ khi đặt hàng nhà cung cấp cho đến khi nhận hóa đơn và nhập hàng vào kho thực tế.

– Quản lý hàng hóa tập trung và phi tập trung (tại trung tâm phân phối hoặc tại các kho hàng của cửa hàng), điều chuyển hàng hoá giữa các địa điểm, đóng bộ sản phẩm, gỡ bộ sản phẩm.

– Quản lý tiền mặt thu về từ bán lẻ hàng hóa, các nghiệp vụ.

– Hỗ trợ xuất nhập Excel dễ dàng – nhanh chóng.