Phần mềm (Kế Toán) doanh nghiệp nâng cao theo TT133

6.000.000 

Phần mềm (Kế Toán) doanh nghiệp nâng cao dùng cho lĩnh vực Sản xuất – Xây dựng như: tập hợp chi phí từng hạng mục, phân tích chi phí nguyên vật liệu, phân tích chi tiết chi phí nhân công…

– Kế toán Angisoft Cài đặt đơn giản, nhỏ gọn, rất hiệu quả cho các doanh nghiệp có khối lượng công việc lớn. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho quý doanh nghiệp, là trợ thủ đắc lực giúp cho kế toán có thể giải quyết công việc một cách chính xác và nhanh chóng.

Mã: NC Danh mục:

Mô tả

phần mềm kế toán

– Tập hợp chi phí cho từng hạng mục, từng công trình.

– Báo cáo chi tiết tồn kho nguyên vật liệu

– Cập nhật báo cáo nội dung về mã hàng, giá trị sử dụng, thời gian sử dụng

– Cập nhật chi phí kinh doanh dở dang cho công trình

– Cập nhật số dư số thiếu phát sinh cho công trình

– Tạo mã danh sách công trình, hạng mục công trình

– Xử lý và hạch toán số dư chi phí cho công trình

– Hạch toán nguyên vật liệu nhập kho 

– Quản lý xuất kho, phân bổ nguyên vật liệu cho từng công trình

– Hạch toán chi phí máy thi công, nguyên liệu sử dụng cho máy thi công

– Hạch toán chi phí phát sinh mua ngoài khác

Kế toán xây dựng phải theo dõi qua nhiều kỳ kế toán.

– Khi công trình hoàn thành, kế toán xây dựng cũng phải tính giá thành cho từng công trình cụ thể.

– Vật tư xuất dùng phải phù hợp với định mức dự toán.

– Phân bổ chi phí cho các công trình phải tương ứng với thời gian và giá trị công trình.

Hỗ trợ xuất nhập Excel một cách dễ dàng và nhanh chóng.