Phần mềm kế toán doanh nghiệp [cơ bản]

Phần mềm kế toán doanh nghiệp cơ bản

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANGISOFTGIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN CƠ BẢN    Phần mềm kế toán doanh nghiệp cơ bản: Dùng cho lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ như: doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vật liệu, quản lý thu chi nhà hàng, quán ăn… Kế toán Angisoft Cài […]

Phần mềm kế toán doanh nghiệp [nâng cao]

Phần mềm kế toán doanh nghiệp nâng cao

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANGISOFTGIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN NÂNG CAO    Phần mềm kế toán doanh nghiệp nâng cao dùng cho lĩnh vực Sản xuất – Xây dựng như: tập hợp chi phí từng hạng mục, phân tích chi phí nguyên vật liệu, phân tích chi tiết chi phí […]

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng Angisoft

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ANGISOFTGIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG    Phần mềm quản lý bán hàng Angisoft dùng cho Quản lý công nợ, quản lý khách hàng, theo dõi hàng tồn kho, công nợ 2 chiều… Là công cụ ứng dụng Công Nghệ Thông Tin vào công tác quản lý […]